Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„maksymalne odsetki a odsetki za zwłokę”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce: „maksymalne odsetki a odsetki za zwłokę”. No cóż, odsetki maksymalne mogą być zarazem odsetkami za zwłokę, choć nie muszą być nimi.

Jeżeli chodzi o fakturę przelewową, to jeśli nie określono na niej odsetek, to należne są za zwłokę odsetki ustawowe. Można jednak określić na fakturze odsetki umowne za zwłokę w tym odsetki maksymalne. Pod warunkiem, że nabywca zaakceptuje taki zapis swoim podpisem na fakturze albo w osobnej umowie.

W umowie pożyczki też można zawrzeć odsetki umowne w tym maksymalne za okres umowy. I tutaj przyznaję się do czegoś, o czym jeszcze dwa lata temu nie wiedziałem. Myślałem mianowicie, że jeśli nawet została zawarta umowa pożyczki z ustaleniem odsetek maksymalnych (czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP), to OK, obowiązują te odsetki maksymalne za okres na jaki pożyczka została udzielona, ale że po upływie terminu zwrotu pożyczki zaczynają „bić” za zwłokę tylko odsetki ustawowe (niższe od maksymalnych). A tymczasem wcale nie, bo te odsetki maksymalne stają się w takim przypadku także odsetkami za zwłokę.

Pamiętaj też o tym, że jeśli w umowie pożyczki nie wspomniano wcale o odsetkach, to tym samym nie przysługują pożyczkodawcy żadne odsetki za okres na jaki umowa pożyczki została zawarta. Dopiero za okres po upływie terminu zwrotu pożyczki należne są ustawowe odsetki za zwłokę.

Zapisz

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

27/04/2011

kategoria: odsetki

Skomentuj