Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

To teraz wal w prezesów. We wszystkich, dalej!

komentarzy 5

Bezskuteczne windykacje / egzekucje przeciwko spółce z o.o. bywają nader częste. Prawo daje jednak wierzycielowi w takiej sytuacji możliwość skutecznego pozwania o zapłatę członków zarządu spółki, jeżeli nie złożyli (na czas) wniosku o ogłoszenie upadłości. Ja ze swojej nieskromnej windykacyjnej praktyki zauważyłem, że choć powinni się spodziewać, to jednak często członkowie zarządu nie spodziewają się tego, że wierzyciel pozwie ich osobiście po umorzeniu egzekucji przeciwko spółce. I często miło patrzeć jak wpadają w panikę po otrzymaniu wezwania do zapłaty lub dopiero po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty. Spółka już dawno trupem jest ale prezesi często pozostają majętni.

Co więcej, z tego co mi wiadomo, możesz pozwać nie tylko tych członków zarządu za których kadencji powstał dług spółki wobec Ciebie (wobec Twojej firmy). Odpowiadają bowiem także ci prezesi, którzy objęli stanowiska później i np. gdy spółka była już zupełnie niewypłacalna. Tak, tak. Każdy prezes, wiceprezes, członek zarządu który obejmuje stanowisko w spółce co do której już wcześniej należało złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, powinien pierwszego dnia urzędowania na czczo rano gnać do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, żeby chronić swoje cztery litery. I to nic że wiadomo, że sąd taki wniosek odrzuci gdyż brak jest majątku w spółce na przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Mimo tego powinien taki nowy członek zarządu zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości bo inaczej też może go dopaść odpowiedzialność subsydiarna. Wielu z nich o tym nie wie…

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

16/04/2011

kategoria spółka z o.o.

Komentarze do 'To teraz wal w prezesów. We wszystkich, dalej!'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'To teraz wal w prezesów. We wszystkich, dalej!'.

 1. Łudziłem się, że facebookowe lubię to ominie tą stronę..

  ppp

  16 Kwi 11 14:35

 2. No to masz, już usunąłem. Kilkakrotnie wstawiałem i usuwałem ale Twój głos przypieczętował ostateczną decyzję.

  admin

  16 Kwi 11 16:05

 3. „Dwa lata temu podpisałam umowę najmu (zakupu praw najmu) z firmą fabryka Hal. Inwestycja której dotyczyła umowa najmu nie doszła do realizacji. Zgodnie z umową sprzedawca powinien zwrócić całość wpłaconej kwoty. Na początku wszystko toczyło się zgodnie z procedurami (bardzo powoli). Po wielu, bardzo wielu, próbach kontaktu, pod koniec 2011 otrzymałam fakturę, zgodnie z którą ( i umową) całość kwoty powinna być mi zwrócona. Jednak do chwili obecnej nie otrzymałam pieniędzy a żeby dokonać wpłaty z tytułu umowy musiałam wziąć w banku kredyt obrotowy. Oczywiście muszę wspomnieć, że od stycznia praktycznie niemożliwe jest skontaktowanie się z firmą, numery telefonów nie działają, na meila nikt nie odpowiada. W biurze spółki nikogo nie ma, bądź nie otwiera drzwi. Czy jesteście Państwo mi w stanie pomóc?”

  Tak, można zająć się tą sprawą. Jeżeli windykacja / egzekucja przeciwko spółce byłaby bezskuteczna, wówczas na zasadzie odpowiedzialności subsydiarnej można by prowadzić windykacje / egzekucje przeciwko członkom zarządu spółki, z ich prywatnych majątków. Członkowie zarządu, chociaż pewnie są prawnie zorientowani, słyszeli o możliwej ich odpowiedzialności, to często nie spodziewają się wytoczenia przez wierzyciela powództwa przeciwko nim. Często też egzekucja z majątków prywatnych członków

  admin

  17 Lut 13 16:49

 4. jak wygląda sprawa rozwiązania spółki z o.o.?

  kodżak

  21 Mar 13 06:55

 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje rozwiązania dopiero po przeprowadzeniu likwidacji, gdy zostanie już wykreślona przez sąd z rejestru przedsiębiorców. Do tego czasu spółka wciąż posiada osobowość prawną (co wynika wprost z art. 274 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną). Jedną z najbardziej uciążliwych konsekwencji przedłużającej się likwidacji jest to, że w tym czasie spółka musi być rozliczana z obowiązków podatkowych. Obowiązek ten przestanie istnieć dopiero po wyrejestrowaniu spółki w urzędzie skarbowym, a to z kolei nastąpi dopiero po wykreśleniu jej z rejestru przedsiębiorców. Jak wynika bowiem z art. 290 Kodeksu spółek handlowych, o rozwiązaniu spółki likwidator zawiadamia właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego. Po wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców można ją też wyrejestrować w Urzędzie Statystycznym. Pozostaje jeszcze Zakład Ubezpieczeń Społecznych i należy tu zauważyć, że tak długo będą składane dokumenty rozliczeniowe i opłacane składki ZUS, jak długo spółka w likwidacji będzie zatrudniać osoby objęte przez ubezpieczenie. Dopiero w momencie wyrejestrowania ostatniego ubezpieczonego pracownika spółki (na druku ZUS ZWUA) likwidator powinien dokonać wyrejestrowania również całej spółki (na druku ZUS ZWPA), dzięki czemu spółka uniknie dalszych obowiązków w zakresie odprowadzania składek wobec ZUS. Jak chodzi o zobowiązania finansowe spółki z o.o. w likwidacji, to należy wskazać, że może być przeciwko niej prowadzona windykacja a jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna, to możliwe będzie dochodzenie należności od członków zarządu. Niezależnie od tego czy chodzi o niespłacone przez spółkę np. kredyty inwestycyjne, czy o zobowiązania względem kontrahentów.

  admin

  21 Mar 13 07:07

Skomentuj