Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kto komu pożyczył?

komentarzy 9

Przypadek sprzed czterech lat. Zgłosił się klient do windykacji jak twierdził prywatnej pożyczki na podstawie tylko przelewu, ale w tytule przelewu napisano tylko „przelew” (zamiast np. „przekazanie pożyczki”). Kwota 15000 zł. Uzyskałem nakaz zapłaty a domniemany dłużnik wniósł sprzeciw w którym napisał, że to nie jemu klient mój udzielił pożyczki tylko odwrotnie – on mojemu klientowi. I że ten przelew to nie udzielenie pożyczki tylko jej spłata. Pozwany na tę okoliczność powołał świadka a mój klient który na co dzień przebywał wtedy za granicą, żadnego świadka nie miał.

No i przegrałem. Pozwany zeznał że te 15000 zł. to zwrot pożyczki w kwocie 18000 zł. której on udzielił mojemu klientowi bez pokwitowania z ręki do ręki … I sąd mu uwierzył. Już nie przyjmuję takich spraw, to był pierwszy i ostatni przypadek, zlekceważyłem to i nawet z prawnikiem nie skonsultowałem się. Do głowy mi nie przyszło że przelew z tytułem „przelew” można też uznać za zwrot pożyczki. Wydaje mi się, że ten pozwany mógłby dochodzić jeszcze 3000 zł. złotych od mojego klienta jako reszty niespłaconej przez niego pożyczki – ma poparcie w postaci orzeczenia sądowego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

11/01/2011

kategoria dowody

Komentarze do 'Kto komu pożyczył?'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Kto komu pożyczył?'.

 1. „ma poparcie orzeczenia sądowego.” – nie ma poparcia. Sąd zapewne stwierdził tylko, że powód nie udowodnił faktu pożyczki. To nie oznacza, że automatycznie sąd dał wiarę zeznaniom pozwanego.

  Pozwany równie dobrze mógł w sprzeciwie napisać „Nie brałem pożyczki” i to też byłby koniec sprawy – brak koniecznej umowy pisemnej.

  A co do przelewu, to żaden przelew z żadnym opisem (nawet: udzielam tej pożyczki Janowi Kowalskiemu) nie jest dowodem zawarcia umowy, brak jest bowiem oświadczenia pożyczkobiorcy. Co najwyżej można mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu.

  kolega po fachu

  11 Sty 11 11:07

 2. Moim zdaniem ma poparcie, oto fragment uzasadnienia wyroku „Tymczasem z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego wynika, że żądana przez powoda kwota nie została pozwanemu pożyczona, lecz to on był jej pożyczkodawcą a kwota pożyczki miała posłużyć na spłatę kredytu,(…)”

  Co do samego przelewu to nie raz (po wypowiedzeniu takiej powiedzmy umowy pożyczki tylko na podstawie przelewu a wiec bez terminu zwrotu) uzyskałem w sądzie nakaz zapłaty w pozwie pisząc że była to pożyczka. Sąd nigdy nie kwestionował tego, zresztą jest to też opinia prawników przynajmniej tych z którymi współpracuję. zapewne domniemuje się w wtedy dodatkowo że strony ustnie zawarły umowę pożyczki a przelew jest potwierdzeniem.

  admin

  11 Sty 11 11:54

 3. Nakaz zapłaty można wyczarować z niczego, pytanie na ile sam przelew uprawdopodobni pożyczkę w razie sprzeciwu – jak widać – nie zawsze.

  Co do sprawy o kontrpożyczkę, wymagałoby to wytoczenia nowego powództwa i już nowy sąd oceniałby dowody. Nasz pechowy pożyczkodawca mógłby wnieść sprzeciw i w nim skutecznie uchylić się od zapłaty, choćby na podstawie braku umowy pisemnej.

  kolega po fachu

  11 Sty 11 12:07

 4. Możliwe, jednak uważam że ocena dokonana przez sąd w tej sprawie mogłaby miec wpływ.

  admin

  11 Sty 11 12:11

 5. Nie powinna mieć wpływu – art. 720 par. 2 kc.

  kolega po fachu

  11 Sty 11 12:18

 6. Tak, ale są wyjątki / jest wyjątek. Już nie pamiętam (nie jestem prawnikiem) ale chodzi o cos w rodzaju „uprawdopodobnienia faktu zawarcia umowy pożyczki poprzez pismo” – sąd uznał że przelew jest takim pismem…

  P.S. Np. http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-cywilne-1/umowy-1/odpowiedzi/pozyczka-zawarta-w-formie-ustnej.html

  admin

  11 Sty 11 12:29

 7. e-prawnik
  „Uprawdopodobnienie może się udać, gdyby uzyskał Pan od swego dłużnika stwierdzenie swego długu na piśmie.”

  Nic tam nie ma, że przelew może być uznany za dowód na piśmie.

  kolega po fachu

  11 Sty 11 12:41

 8. Znalazłem fragment uzasadnienia. Chodziło bardziej o to kiedy można świadkow powołać w przypadku ustnej umowy pożyczki (w tym wypadku przewyżającej 500 zł.)

  I mamy:” Zgodnie z art. 74 2 KC niezachowanie formy pisemnej zastrzeżonej dla celów dowodowych nie stanowi przeszkody dla dopuszczenia dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. W przedmiotowej sprawie nie było możliwości, aby obie strony wyraziły zgodę na przeprowadzenie tych dowodów, albowiem w procesie uczestniczyła jedynie jedna ze stron czynności. Natomiast nie ulega wątpliwości, że fakt dokonania czynności prawnej został uprawdopodobniony poprzez złożenie potwierdzeń przelewów bankowych dochodzonej pozwem kwoty. W takiej sytuacji dopuszczalne było przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków C.H. i H.A. oraz przesłuchania pozwanego.”

  admin

  11 Sty 11 12:56

 9. Powołali świadkow i przegraliśmy.

  admin

  11 Sty 11 13:01

Skomentuj